Spektroskopia astronomiczna

Analizujemy widma gwiazd, planet czy mgławic by poznać ich skład chemiczny i inne parametry fizykochemiczne. Wystarczy prosta siatka dyfrakcyjna.

Najnowsze wiadomościRSS
Magia linii emisyjnych mgławic - spektroskopia i fotografia2011.08.31

Wszystkie wiadomości

Spektroskopia astronomiczna

Kategorie

Strony