Spektroskopia astronomiczna

Analizujemy widma gwiazd, planet czy mgławic by poznać ich skład chemiczny i inne parametry fizykochemiczne. Wystarczy prosta siatka dyfrakcyjna.

[rk:latest count="5" book="spektroskopia-astronomiczna"]

Spektroskopia astronomiczna

Kategorie

Strony